Skicka e-post

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår verksamhet, dock ej medicinska frågor, kan du kontakta oss via e-post. Observera att e-posten ej sker via säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras. Vid medicinska frågor hänvisar vi istället till inloggning via 1177.se eller telefonkontakt via 0300-56 26 26.