Psykolog

Psykolog/KBT-terapeut

Psykologbedömning och samtalsterapi ordineras av din läkare
………………………………………………………………telefon 0300-56 26 26

Heléne Bengmark
Leg psykolog, Barn- ungdomspsykolog
Marie Larsson
KBT-terapeut, distriktssköterska