Mottagningar

Sjuksköterskor

Göran Svensson
Leg sjuksköterska
Anna-Karin Lejon
Leg sjuksköterska
Astma/KOL- och hjärtsvikts-sjuksköterska
Ann Gustafsson
Leg sjuksköterska
Karin Jungmark
Leg sjuksköterska
Birgitta Franck Lundin
Leg sjuksköterska
Ulle Hedman
Leg sjuksköterska

Övriga mottagningar