BVC/DSK

BVC

(Se distrikts- och diabetessköterskemottagningen längst ner på sidan)

Grundtanken för Stenblommans Vårdcentral och BVC är att vi tillsammans skall skapa ett bra möte som genomsyras av en ömsesidighet och respekt för varandra. Vi är en mindre enhet vilket för er familj innebär ett individuellt omhändertagande med regelbundna möten med personal som ni lär känna.

Vi ingår i Vårdval Halland och hälsokontrollerna av ert barn genomförs enligt Barnhälsovården i Hallands riktlinjer och det nationella basprogrammet för barnhälsovården i Sverige.

Vårt huvudmål är att ge ert barn en god och säker barnhälsovård och er föräldrar ett bra och individuellt stöd i er föräldraroll.
Telefon 0300-56 26 26, knappval 3 + 1 (Tele-Q-växel: Hanna och Ann-Louise, båda distrikts- och BVC-sjuksköterskor). Observera att telefontid endast kan fås vid inringning på förmiddagen, vi ringer tillbaka strax innan lunch och på eftermiddagen kan inte meddelanden tas emot, man får då ringa tidigt nästa dag istället.

Några användbara länkar:

Ann-Louise Spårell
Ann-Louise
Distriktssköterska, BVC
Annelie
Distriktssköterska, BVC

Distriktssköterskemottagning/
diabetessköterska

För hjälp med t.ex. blodtrycksmätning, omläggning av sår, sutur- och agraffborttagning, injektioner, hjälpmedel, rådgivning när det gäller kost och motion samt diabetesmottagning.
Telefon 0300-562626, knappval 5 (Tele-Q-växel: Eva K, distrikts- och diabetessköterska, Magdalena, distriktssköterska och Eva L, distriktssköterska, Nina, diabetessköterska.)

Magdalena
Magdalena
Distriktssköterska
Eva
Distriktssköterska