BVC/DSK

BVC

(Se distrikts- och diabetessköterskemottagningen längst ner på sidan)

Grundtanken för Stenblommans Vårdcentral och BVC är att vi tillsammans skall skapa ett bra möte som genomsyras av en ömsesidighet och respekt för varandra. Vi är en mindre enhet vilket för er familj innebär ett individuellt omhändertagande med regelbundna möten med personal som ni lär känna.

Vi ingår i Vårdval Halland och hälsokontrollerna av ert barn genomförs enligt Barnhälsovården i Hallands riktlinjer och det nationella basprogrammet för barnhälsovården i Sverige.

Vårt huvudmål är att ge ert barn en god och säker barnhälsovård och er föräldrar ett bra och individuellt stöd i er föräldraroll.
Telefon 0300-56 26 26, knappval 3 (Tele-Q-växel: Helena och Ann-Louise, båda distrikts- och BVC-sjuksköterskor)

Några användbara länkar:

Helena Seidbo Eva Kayser
Helena
Distriktssköterska, BVC
Eva
Distriktssköterska

Distriktssköterskemottagning/diabetessköterska

För hjälp med t.ex. blodtrycksmätning, omläggning av sår, sutur- och agraffborttagning, injektioner, hjälpmedel, rådgivning när det gäller kost och motion samt diabetesmottagning.
Telefon 0300-562626, knappval 5 (Tele-Q-växel: Eva K, distrikts- och diabetessköterska, Magdalena, distriktssköterska och Eva L, distriktssköterska)