Psykolog

Psykolog/KBT-terapeut

Psykologbedömning och samtalsterapi ordineras av din läkare
………………………………………………………………telefon 0300-56 26 26

Heléne
Leg psykolog, Barn- ungdomspsykolog
Marie
KBT-terapeut, distriktssköterska